Zatím neobnovené pokračování tratě směrem k Levínu