Ž E L E Z N I C E

obrázky ze železničního světa


KLADNO +- ZÁPORNO, Vojtěšská huť, a jak dál?

Ve dnech 19.-24.9.2005 proběhlo v prostoru bývalé Vojtěšské huti tzv. industriální safari. Akce se uskutečnila v rámci 3.mezinárodního bienále "Industriální stopy 2005".

 

 

 

Projekty alternativní budoucnosti průmyslové zóny Vojtěšské huti / Koněv / SONP

www.industrialnistopy.cz


úvod

spojení

aktualizace: 28 února 2006

mironic