Industriální safari, 21.září 2005
1 / 22  >>
Industriální safari, 21.září 2005
Prostor ocelárny 1 huti Koněv SONP, 17:06:05
www.zeleznice.tk