Železniční muzeum Zlonice 8.5.2004

www.zeleznice.tk