Ž E L E Z N I C E

obrázky ze železničního světa

Průmyslová oblast bývalé Poldi SONP


Areál Vojtěšské huti /1850, později huti Koněv/ a huti Poldi /1889/, poté Poldi SONP, skrývá velké množství železničních i jiných zajímavostí, zejména rozsáhlé kolejiště úzkorozchodné i normálněrozchodné dráhy. Dnes zbylo již jen torzo z mnoha desítek km dlouhých vleček, proplétajících se mezi vysokými pecemi, slévárnami, ocelárnami, válcovnami, kovárnami, šrotišti a nádražími. Obrovská a téměř prázdná plocha býv. SONP je dnes smutným koncem kdysi věhlasných provozů, ze kterých nyní fungují Scholz Stahlzentrum Ost, podnikající pod značkou Poldi Hütte, válcovny Noval /Ferromet Group/ a šamotka Zeolit.

 Obrázky z výletu Klubu dráhařů:

Válcovny NOVAL

Šamotka ZEOLIT

Prostory bývalé Vojtěšské huti /Koněv/,

zde jsme prošli např. obloukový železobetonový most spojující normálněrozchodnou tratí stanici Prádlo /Semmerink/ a zásobníky vysokých pecí. Byl postaven roku 1947, má 28 polí světlosti 12 m a délku 357 m. Vše ocelové je však už pryč. Také ještě stojí torza trojice vápenných pecí, uhelné věže, amoniačky, benzolky, plynojemu, výtopny atd. Část této oblasti se zřejmě stane trasou objízdného silničního tahu. Zašli jsme i na buštěhradskou výsypku kolem závodu Nová Dříň, tam však už není po rozvětvené vlečce téměř žádných stop. 

Časem se pokusím uvést historické obrázky této oblasti.

Videa zde


zpět

spojení

aktualizace: 26 srpna 2005

mironic